Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Niekonwencjonalne sposoby nauczania gramatyki języka niemieckiego (warsztaty)Program:
1.Zabawy gramatyczne
2.Aktywna i kreatywna nauka gramatyki języka niemieckiego - konkretne rozwiązania
3.Twórcze sposoby na naukę gramatyki języka niemieckiego

Terminy realizacji:
29-10-2021 w godz. 15.15-17.30
03-11-2021 w godz. 15.15-17.30
05-11-2021 w godz. 15.15-17.30

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Patryk Krzemiński