Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Monitorowanie i analizowanie osiągnięć każdego ucznia, formułowanie i wdrażanie wniosków (seminarium)Program:
1. Pojęcie monitorowania, sposoby i narzędzia
2. Przykładowe narzędzia służące do monitorowania wdrażania podstawy programowej
3. Zespół nauczycieli uczących w jednym oddziale w procesie monitorowania


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska