Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Mój uczeń uczy się samodzielnie języka niemieckiego (warsztaty)Program:
1.Jak spełniać 7 ważnych elementów warunkujących efektywną naukę języków obcych?
2.Przygotowanie spotkania motywacyjnego dla swoich uczniów

Terminy realizacji:
22-03-2022 w godz. 15.30-17.45
29-03-2022 w godz. 15.30-17.45

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński