Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
1.Identyfikacja potrzeb edukacyjnych ucznia szczególnie uzdolnionego, narzędzia diagnozy
2.Charakterystyka ucznia szczególnie uzdolnionego
3.Jak konstruować plan działań wspierających? Realizacja PDW


Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz prelegenci