Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - ,,Harmonia różnorodności" (konferencja)Program:
1.Wartości i kształtowanie postaw w edukacji
Maria Mazurkiewicz – Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty
2."Nieuszanowanie osoby - człowieka". Norwid o wielokulturowości
Dr Jeannette Słaby – literaturoznawczyni, nauczycielka języka polskiego i hiszpańskiego w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie
3.Działania na rzecz szacunku dla odmienności, czyli o nowych projektach Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie Olga Khabibulina – autorka i koordynatorka projektów
4."A rodaków i za granicą odnajduję, albowiem granicami narodów, granic pozbawionych są serca i charaktery ludzi"
Rozmowa z Markiem Proboszem – aktorem, reżyserem, pisarzem i wykładowcą na Uniwersytecie Kalifornijskim UCLA w Los Angeles
5.Mimo różnic (…), połączyła nas historia osób z „Transportu 77” – o dzieleniu się wrażliwością w ZSS we Włocławku
Katarzyna Dąbrowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku

Terminy realizacji:
16-11-2021 w godz. 16.00-18.00

Cena: 0,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz prelegenci