Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metody rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku ojczystym (warsztaty)Program:
  1. Wybrane aspekty komunikacji językowej.
  2. Kompetencje językowe uczniów - tworzenie tekstu.
  3. Odbiór i interpretacja tekstów literackich.

 


Terminy realizacji:
20-03-2018 w godz. 15.00 - 17.30
27-03-2018 w godz. 15.00 - 17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maciej Krzemiński