Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metody aktywizujące na lekcjach języka obcego (warsztaty)Program:
1. Odwrócona lekcja
2. Projekty edukacyjne
3. TIK

Terminy realizacji:
10-01-2022 w godz.
24-01-2202 w godz.

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Wojciech Słomczewski
Prowadzący: Wojciech Słomczewski