Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metodologia opracowania planu nauczania do zawodu na podstawie nowej podstawy programowej dla szkolnictwa branżowego na rok szkolny 2019/2020Program:

1. Analiza nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie

2. Klasyfikacja efektów kształcenia 

3. Oznaczenie kryteriów weryfikacji 

4. Szacowanie liczby godzin


Terminy realizacji:
20-08-2019 w godz. 10.00-15.00

Cena: 60 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele szkół ponadpodstawowych uczący przedmiotów zawodowych, dyrektorzy szkół branżowych
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jałoszyński Dariusz
Prowadzący: Jałoszyński Dariusz