Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Metoda TZA-ART w praktyce szkolnej (warsztaty)Program:
  1. Metoda TZA-Trening Zastępowania Agresji. Zapoczątkowanie procesu grupowego.
  2. Agresja jako zachowanie wyuczone.
  3. Trening umiejętności prospołecznych.
  4. Trening kontroli złości.
  5. Trening wnioskowania moralnego i wartości.


Cena: 200,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 20
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Aleksandra Plec