Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matura 2023 z języka polskiego - jak przygotować uczniów do egzaminu ustnego i pisemnego (warsztaty)

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk