Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Matura 2023 – nie taki diabeł straszny, nowe wyzwanie dla nauczycieli języka angielskiego (warsztaty)Program:
1. Analiza nowego Informatora Maturalnego pod kątem nowych zagadnień na egzaminie maturalnym z języka angielskiego 2023
2. Przygotowania ucznia do nowego egzaminu krok po kroku
3. Praktyczne planowanie pracy z uczniem na najbliższe miesiące
4. Analiza nowych zadań maturalnych i możliwość ich realizacji na lekcjach języka angielskiego
5.Opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, opis arkuszy egzaminacyjnych


Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska