Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Mail, wpis na bloga, wpis na forum, ogłoszenie – jak odnieść sukces na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego (warsztaty)Program:
1.Główne założenia wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego
2. Jak sprawić, by uczniowie mieli pomysł na napisania pracy?
3. Jak sprawić, aby pisanie stało się dla uczniów atrakcyjne i proste?
4. Motywowanie uczniów do realizacji wypowiedzi pisemnej na egzaminie ósmoklasisty
5. Praktyczne wskazówki do wykorzystania w trakcie lekcji języka angielskiego
6. Ocenianie prac pisemnych zgodnie z wymogami egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego


Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska