Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Lokalny rynek pracy a wybory edukacyjno - zawodowe uczniówProgram:

Lokalny rynek pracy – uwarunkowania i trendy. Zawody deficytowe i nadwyżkowe.

Nowe propozycje kierunków w szkołach ponadpodstawowych.

Rola doradztwa zawodowego w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej uczniów - dyskusja


Terminy realizacji:
20-03-2019 w godz. 10.30-12.30

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: szkolni doradcy zawodowi, pedagodzy, nauczyciele
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Agata Antkowska
Prowadzący: Agata Antkowska, Izabela Pałucka