Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kurs kierowników wycieczek szkolnych (kurs stacjonarny)Program:
  1. Przepisy prawa dotyczące organizacji krajoznawstwa i turystyki szkolnej.
  2. Organizacja wycieczek/imprez szkolnych.
  3. Bezpieczeństwo uczestników wycieczek szkolnych.
  4. Zasady udzielania pierwszej pomocy.

Terminy realizacji:
09-06-2018 w godz. 8.00 - 16.00

Cena: 100,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 10
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka