Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywnie z aplikacjami edukacyjnymi (warsztaty online)Program:
1.TIK we wspomaganiu informacji i wiedzy
2.Zastosowanie wybranych platform edukacyjnych- Duolingo, Padlet, Canva

Terminy realizacji:
02-12-2021 w godz. 15.00-16.30

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Anna Puścińska