Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Kreatywnie na lekcjach języka obcego w klasach I-III (warsztaty)Program:
1.Praca z filmem i muzyką
2.Kamishibai
3.Pracujemy metodą projektu
4.TIK

Terminy realizacji:
19-10-2021 w godz. 16.00-19.00
19-11-2021 w godz. 16.00-19.00

Cena: 90 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Wojciech Słomczewski
Prowadzący: specjalista zewnętrzny