Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jenga na lekcjach języka angielskiego w szkole podstawowej i ponadpodstawowej (warsztaty)Program:
1. Rola gier w nauczaniu języków obcych
2. Zasady gry w Jenga
3. Jenga jako substytut tradycyjnych ćwiczeń na lekcjach języka angielskiego
4. Gotowe pomysły na zastosowanie gry na zajęciach
5. Budowanie banku zadań z Jenga do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego

Terminy realizacji:
24-11-2021 w godz. 17.00-19.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska