Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak zastosować naturalne strategie uczenia się dziecka w realizacji nowej podstawy programowej? (warsztaty)Program:
  1. Strategie uczenia się dziecka.
  2. Warunki i sposoby realizacji treści nowej podstawy programowej, a umiejętność uczenia się dzieci.
  3. Metody i formy pracy zachęcające dzieci do aktywności.
  4. Organizacja wspierającego środowiska edukacyjnego - planowanie działań.

Terminy realizacji:
16-10-2017 w godz. 15.15 - 17.45
23-10-2017 w godz. 15.15 - 17.45
30-10-2017 w godz. 15.15 - 17.45

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Irena Kaczmarowska
Prowadzący: Irena Kaczmarowska