Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wspierać uczniów ze SPE w nauce zdalnej, hybrydowej i stacjonarnej (warsztaty)Program:
1.SPE w nauce online i  stacjonarnej- dostosowanie metod
2.Dydaktyka edukacji hybrydowej
3.Narzędzia cyfrowe do wykorzystania w pracy z uczniem
4.Zaangażowanie rodziców i wsparcie instytucjonalne

Terminy realizacji:
05-05-2022 w godz. 14.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Marcin Ćwikliński, Dorota Łańcucka, Ewa Elwertowska, B.