Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak wspierać ucznia z autyzmem w klasie (warsztaty)Program:
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów
2. Skuteczne metody i techniki postępowania w pracy z uczniem z autyzmem i zaburzeniami rozwoju
3. Jak wzmacniać ucznia w szkole?

Terminy realizacji:
27-11-2021 w godz. 9.00-12.30

Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Julita Migdał-Gadaj - specjalista zewnętrzny