Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak realizować podstawę programową z biologii i geografii w szkole podstawowej?Program:

1. Nowa podstawa proogramowa z biologii/ geografii

2. Doświadczenia i obserwacje w podstawie programowej

3. Zajęcia w terenie - kształtowanie umiejętności kluczowych

4. Realizacja treści programowych w okresie przejściowym


Terminy realizacji:
19-04-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 40,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele biologii i geografii szkół podstawowych
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Elżbieta Tomaszewska