Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak przygotować plan pracy biblioteki szkolnej?Program:
  1. Cechy dobrego planu.
  2. Ustalenie celu lub zbioru celów.
  3. Określenie istniejącej sytuacji, ustalenie tego, co sprzyja, a co przeszkadza - analiza SWOT.
  4. Opracowanie planu - cele i zadania szczegółowe - przykłady, inspiracje.


Cena: 40,00 zł zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: Anna Puścińska