Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak nauczać języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
1.Rozwijanie sprawności zintegrowanych z języka niemieckiego na poziomie podstawowym
2.Wykorzystanie nowoczesnych aplikacji w podnoszeniu motywacji do nauki języka obcego
3.Krótkie prace projektowe z języka niemieckiego w szkole podstawowej

Terminy realizacji:
16-11-2021 w godz. 15.30-17.45
19-11-2021 w godz. 15.30-17.45

Cena: 90,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Patryk Krzemiński