Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak eliminować agresywne zachowania dziecka? (warsztaty)Program:
  1. Agresja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  2. Inteligencja emocjonalna a agresja.
  3. Sposoby eliminowania dziecięcej agresji wspólnie z rodziną dziecka.

Terminy realizacji:
26-09-2018 w godz. 15.00-17.30
02-10-2018 w godz. 15.00-17.30
09-10-2018 w godz. 15.00-17.30

Cena: 90,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 9
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska