Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak dobrze opracować program nauczania dla zawodu (warsztaty blended learning)Program:
1. Struktura programu nauczania
2. Efekty kształcenia dla poszczególnych zawodów w nauczaniu branżowym


Cena: 60,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 16
Kierownik formy: Dariusz Jałoszyński