Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Jak chronić dzieci przed cyberuzależnieniem (warsztaty)Program:
Cyberprzestrzeń a zagrożenia psychofizyczne.
Cyberprzemoc, sexsting, grooming.
Zadania rodziny i szkoły w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni.
Terminy realizacji:
26-04-2022 w godz. 15.00-18.30

Cena: 80,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: Dorota Łańcucka oraz lek. Psychiatra