Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Interpretacja lektury - wyzwanie dla nauczyciela - przygoda dla ucznia (warsztaty)Program:
  1. Interpretacja - zagadnienia ogólne.
  2. Sposoby aktywizowania uczniów do czytania lektur.
  3. Przykłady analizy i inerpretacji tekstów lektur szkolnych.

Terminy realizacji:
15-10-2018 w godz. 15.00-17.30
22-10-2018 w godz. 15.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Maciej Krzemiński
Prowadzący: Maciej Krzemiński