Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacyjny nauczyciel - współczesny paradygmat edukacji (warsztaty)Program:
  1. Działalność innowacyjna nauczyciela w świelte prawa oświatowego.
  2. Kreatywna aktywność nauczyciela drogą do twórczego myślenia dziecka.

Terminy realizacji:
16-10-2018 w godz. 15.00-17.30
23-10-2018 w godz. 15.00-17.30

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele przedszkola, edukacji wczesnoszkolnej, doradcy metodyczni 
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska