Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacje pedagogiczne- projektowanie i realizacja (grupa II)Program:

Podstawy prawne i zasady tworzenia innowacji pedagogicznych.

Innowacja pedagogiczna – od pomysłu do realizacji.


Terminy realizacji:
13-12-2018 w godz. 14.00-18.00

Cena: 50 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 5
Kierownik formy: Lena Tkaczyk
Prowadzący: Lena Tkaczyk