Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Innowacje - konieczność współczesnej edukacji (seminarium)Program:
  1. Działalność innowacyjna nauczyciela w świetle prawa oświatowego.
  2. Pojęcie innowacji.
  3. Przygotowanie, wdrożenie i ewaluacja innowacji.

Terminy realizacji:
27-09-2018 w godz. 14.00-16.30

Cena: 30,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: dyrektorzy przedszkola, doradcy metodyczni 
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska