Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

I Ty możesz zostać grafikiem, czyli przygoda z Canvą (warsztaty online)

Cena: 120,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk, Dominik Kosiński