Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gimnastyka mózgu (seminarium)Program:
1. Jak rozwija się i pracuje mózg dziecka
2. Zabawy edukacyjne rozwijające potencjał dziecka

Terminy realizacji:
23-02-2022 w godz. 16.00-17.30

Cena: 30,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 2
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska