Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Gamifikacja na lekcjach języka polskiego (warsztaty) Program:
  1. Skuteczność gamifikacji w aspekcie neurobiologii.
  2. Korzyści z wykorzystywania gamifikacji w nauczaniu.
  3. Zasady tworzenia zgrywalizowanych zajęć.
  4. Elementy mechaniki i dynamiki gier fabularnych i komputerowych wykorzystywane w grywalizacji.
  5. Prezentacja zgamifikowanego cyklu zajęć – analiza elementów mechaniki i dynamiki gry.
  6. Tworzenie zgamifikowanego cyklu lekcji wybranego przedmiotu humanistycznego.

Terminy realizacji:
09-02-2019 w godz. 8.00-15.00

Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk