Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Film w szkole. Narzędzia i wiedzaProgram:

1. Film w realizacji podstawy programowej oraz w działaniach pozaszkolnych.

2. Film jako narzędzie dydaktyczne.

3. Prezentacja metod i narzędzi.


Terminy realizacji:
16-02-2019 w godz. 9.00-15.00

Cena: 0,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Dorota Łańcucka
Prowadzący: dr Robert Pruszczyński, CEO