Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Elementy tańca towarzyskiego na lekcjach wychowania fizycznego (warsztaty)Program:
  1. Ćwiczenia rytmiczno-taneczne w różnym metrum.
  2. Podstawowe kroki wybranych tańców towarzyskich.
  3. Podstawowe kroki wybranych tańców ludowych.


Cena: 160,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wychowania fizycznego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 16
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: dr Marek Zieliński