Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin ósmoklasisty. Vademecum nauczyciela. MatematykaProgram:

Założenia nowej podstawy programowej z matematyki w szkole podstawowej.

O egzaminie ósmoklasisty. 

Tworzenie i stosowanie strategii rozwiązywania problemów – jak uczyć rozumowania i argumentowania. 

Twórcze rozwiązywanie zadań różnych typów – jak rozwijać umiejętności matematyczne uczniów szkół podstawowych.Cena: 80,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 8
Kierownik formy: Zbigniew Wawrzonkoski
Prowadzący: Zbigniew Wawrzonkoski