Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Egzamin maturalny z chemii 2021 - analiza wyników, podsumowanie i wnioski (seminarium online)Program:
1. Egzamin maturalny z chemii - zadania i arkusze maturalne
2. Analiza wyników maturalnych

Terminy realizacji:
23-11-2021 w godz. 16.00-19.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Katarzyna Zawacka
Prowadzący: Katarzyna Zawacka, Konrad Trokowski- specjalista zew