Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja w cyfrowym wymiarze - IX edycja: rozszerzona rzeczywistość, programowanie, kodowanie
Terminy realizacji:
25-03-2019 w godz. 11.00-14.00

Cena: bezpłatna zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Kierownik formy: Dorota Gołębiewska, Agata Safian