Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja polonistyczna z wykorzystaniem metody tutoringu (warsztaty)Program:
  1. Tutoring jako metoda dydaktyczno-wychowawcza.
  2. Etapy procesu tutoringowego.
  3. Podstawowe korzyści płynące z zastosowania tutoringu: wspieranie podopiecznego w odkrywaniu i rozwijaniu zdolności, wypracowanie własnego stylu zdobywania wiedzy, budowanie osobistej ścieżki rozwoju.

Terminy realizacji:
18-04-2018 w godz. 15.00 - 18.00
25-04-2018 w godz. 15.00 - 18.00

Cena: 60,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele języka polskiego, doradcy metodyczni
Liczba godzin: 6
Kierownik formy: Aneta Gabryelczyk
Prowadzący: Aneta Gabryelczyk