Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Edukacja czytelnicza z rozszerzoną rzeczywistością (seminarium)Program:
1. Dziecko w świecie technologii
2. Wykorzystanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w budowaniu zainteresowania dziecka treścią książki

Terminy realizacji:
12-01-2022 w godz. 16.00-18.15

Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Jolanta Kolibowska
Prowadzący: Jolanta Kolibowska, Alicja Przytomska-Pietrzak