Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Dydaktyka nauczania nie tylko zdalnego z zastosowaniem narzędzi cyfrowych (warsztaty)Program:
1. Formy i metody pracy w nauczaniu tradycyjnym i online
2. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia angażujących lekcji w różnych formach pracy


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska