Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Doświadczenia z gazami w szkole podstawowej (warsztaty)Program:
1. Charakterystyka podstawowych gazów występujących w powietrzu: tlen, azot, dwutlenek węgla, para wodna i wodór
2. Skala mikro i makro w odniesieniu do gazów występujących w powietrzu i konsekwencje wynikające z obu podejść

Terminy realizacji:
11-01-2022 w godz. 16.00-19.00

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Ewa Olejnik
Prowadzący: Ewa Olejnik, Konrad Trokowski - specjalista zew