Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Deskryptory Biblioteki Narodowej – zmiany w opracowaniu zbiorówProgram:

Nowe pola w formacie MARC21:

• rodzaj i forma danych zawartych w nowych polach w formacie MARC21 rekordu bibliograficznego

• cechy formalne i treściowe publikacji

Baza Deskryptory BN:

• zasób leksykalny bazy Deskryptory BN i podstawowe elementy rekordu wzorcowego

• rozróżnianie wyrażeń JHPBN i DBN

Katalogi ENCORE i Prolib Integro:

• struktura nowych katalogów online

• wyszukiwanie fasetowe za pomocą filtrów

Deskryptory BN w katalogu bibliotecznym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

• zakres i tempo wdrażania zmian w bazie Prolib

• tworzenie deskryptorów do analizy treściowej Cena: 20,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele bibliotekarze
Kierownik formy: Małgorzata Sudomir
Prowadzący: Małgorzata Sudomir