Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Czary mary z Podstawą programową (warsztaty)Program:
1. Jak zrobić z Podstawy programowej środowisko przyjazne uczniowi i nauczycielowi?
2. Praca twórcza nad treściami z Podstawy programowej


Cena: 45,00 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Dorota Podorska