Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Awans zawodowy nauczyciela (seminarium)Program:
1. Warunki odbywania stażu oraz nadania stopnia awansu zawodowego
2. Procedura postępowania od rozpoczęcia stażu do uzyskania stopnia awansu – terminy i  dokumentacja nauczycieli
3. Plan rozwoju zawodowego – powinności i wymagania a konstruowanie planu – proponowany wzór
4. Zmiany w planie rozwoju zawodowego
5. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – proponowany wzór
6. Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu
7. Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego – wniosek, dokumentacja, egzamin, rozmowa kwalifikacyjna – przebieg
8. Sytuacje szczególne w awansie zawodowym itp. choroba, zmiana miejsca pracy, itp.
9. Obowiązki nauczyciela, opiekuna stażu i dyrektora w awansie zawodowym – zestawienie działań i dokumentacja opiekuna i dyrektora

Terminy realizacji:
30-09-2021 w godz. 16.00-18.15

Cena: 150 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Grażyna Troszyńska
Prowadzący: Wojciech Gliwiński