Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Animator kultury (kurs)Program:
  1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-oświatowych.
  2. Animacje teatralne.
  3. Pedagogika zabawy.
  4. Zabawy plastyczne.
  5. Eksperymenty naukowe dla wszystkich.
  6. Moja miejscowość i reszta świata.
  7. Świat dźwięków.

Terminy realizacji:
29-09-2018 w godz. 9.00 - 14.00
06-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
13-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
20-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
27-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
03-11-2018 w godz. 9.00 - 14.00
10-11-2018 w godz. 9.00 - 14.00

Cena: 250,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych i rodzajów szkół, wychowawcy świetlic, pracownicy domów kultury/placówek opiekuńczo-wychowawczych, wolontariusze, instruktorzy harcerstwa, opiekunowie grup dzieci i młodzieży
Liczba godzin: 42
Kierownik formy: Agata Antkowska