Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Animator kultury (edycja III)Program:

1. Pedagogika czasu wolnego - Iwona Lelewska, Dorota Gołębiewska

Metodyka pracy z grupą. Funkcje zabawy. Rodzaje zabaw (ułatwiające wejście w grupę, integrujące grupę, rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch , zabawy ułatwiające wprowadzanie tematu, gry dydaktyczne, gry dyskusyjne, metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości).

2. Zabawy plastyczne - Monika Rębiałkowska

Techniki plastyczne: monotypia kolorowa, frottage, gipsoryt, malowanie bańkami, dmuchanie kolorem, marmurkowanie papieru. Zajęcia w terenie: eko obrazki, mandale, piaskownice artystyczne.

3. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-oświatowych - Aleksandra Kulińska

Rola i zadania animatora kultury. Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania instytucji kultury i placówek oświatowych. Przygotowanie wydarzenia – planowanie, realizacja, dokumenty. Programy na finansowanie działań kulturalnych.

4. Świat dźwięków - Maciej Mielczarski

Taniec ludowy, rytmika, zabawy przy muzyce i z dźwiękiem. 

5. Animacje teatralne - Sylwia Czerwińska-Modrzejewska

Jak budować grupę teatralną? Budowanie opowieści scenicznej. Improwizacje teatralne. Etiudy .Ciało jako tworzywo. Animacja przedmiotu.

6. Eksperymenty naukowe dla wszystkich - Mariola Paszyńska

Wytwarzanie cieczy nienewtonowskiej. Tworzenie lodu. Zabawy z dwutlenkiem węgla. Tworzenie pasty słoniowej. Dyfuzja ziemniaka. Eksperymenty naukowe dla wszystkich.

7. Moja miejscowość i reszta świata - Agata Antkowska, Anna Puścińska

Jak zaprezentować  kultury różnych narodów - sztuka, stroje ludowe, muzyka, zwyczaje, kuchnia .  (Kujawy - nasz region, Japonia, USA,  Indie, kraje bałkańskie, kraje arabskie, skandynawskie , Europa Zachodnia).


Terminy realizacji:
29-09-2018 w godz. 9.00 - 14.00
06-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
13-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
20-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
27-10-2018 w godz. 9.00 - 14.00
03-11-2018 w godz. 9.00 - 14.00
10-11-2018 w godz. 9.00 - 14.00

Cena: 250,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 42
Kierownik formy: Agata Antkowska