Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Animator kulturyProgram:

1. Organizacja przedsięwzięć kulturalno-oświatowych - Aleksandra Kulińska

Rola i zadania animatora kultury. Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania instytucji kultury i placówek oświatowych. Przygotowanie wydarzenia – planowanie, realizacja, dokumenty. Programy na finansowanie działań kulturalnych.

2. Animacje teatralne - Sylwia Czerwińska - Modrzejewska

Jak budować grupę teatralną? Budowanie opowieści scenicznej. Improwizacje teatralne. Etiudy .Ciało jako tworzywo. Animacja przedmiotu.

3. Zabawy plastyczne - Monika Rębiałkowska

Techniki plastyczne: monotypia kolorowa, frottage, gipsoryt, malowanie bańkami, dmuchanie kolorem, marmurkowanie papieru. Zajęcia plastyczne w terenie: eko obrazki, mandale, piaskownice artystyczne.

4. Świat dźwięków - Katarzyna Michalska

Muzykoterapia, rytmika, zabawy przy muzyce i z dźwiękami.

5. Eksperymenty naukowe dla wszystkich - Mariola Paszyńska

Wytwarzanie cieczy nienewtonowskiej. Tworzenie lodu. Zabawy z dwutlenkiem węgla. Tworzenie pasty słoniowej. Dyfuzja ziemniaka. Eksperymenty naukowe dla wszystkich.

6. Pedagogika czasu wolnego - Dorota Gołębiewska, Iwona Lelewska

Metodyka pracy z grupą. Funkcje zabawy. Rodzaje zabaw (ułatwiające wejście w grupę, integrujące grupę, rozluźniające, odprężające, wykorzystujące ruch , zabawy ułatwiające wprowadzanie tematu, gry dydaktyczne, gry dyskusyjne, metody ułatwiające przekaz informacji zwrotnej, zabawy umożliwiające samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości).

7. Moja miejscowość i reszta świata - Iwona Dominiak

Prezentacje kultury różnych narodów - sztuka, stroje ludowe, muzyka, zwyczaje ( Kujawy - nasz region, Japonia ( w tym wzmianka o innych krajach azjatyckich),  USA,  Indie, kraje bałkańskie, kraje arabskie, skandynawskie lub Europa zachodnia ( do wyboru słuchaczy).

Zajęcia w formie prezentacji, warsztatów ( rękodzieło ludowe wybranych krajów), dyskusji.


Terminy realizacji:
21-04-2018 w godz. 9.00 - 14.00
28-04-2018 w godz. 9.00 - 14.00
05-05-2018 w godz. 9.00 - 14.00
12-05-2018 w godz. 9.00 - 14.00
19-05-2018 w godz. 9.00 - 14.00
26-05-2018 w godz. 9.00 - 14.00
02-06-2018 w godz. 9.00 - 14.00

Cena: 250,00 zł
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Adresat: wszyscy zainteresowani nauczyciele
Liczba godzin: 42
Kierownik formy: Agata Antkowska