Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Angielski Coolturalnie w przedszkolu - nauczanie wybranych elementów wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego na lekcjach język angielskiego w przedszkolu (warsztaty)Program:
1. Rola wybranych aspektów kultury i historii w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu
2. Praktyczne planowanie zajęć w przedszkolu z wykorzystaniem elementów wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego
3. Tworzenie scenariuszy i pomysłów na konkretne zajęcia w przedszkolu
4. Wykorzystanie TIK podczas zajęć

Terminy realizacji:
30-11-2021 w godz. 17.00-20.00

Cena: 60 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 4
Kierownik formy: Joanna Piernikowska