Kujawsko-Pomorskie Centrum
Edukacji Nauczycieli
we Włocławku

Analiza wyników i diagnoza potrzeb uczniów w oparciu o egzamin maturalny z j. polskiego w roku szkolnym 2020/2021 (warsztaty online)Program:
1. Podstawy prawne
2. Egzamin w formule 2015 i 2023
3. Sprawozdanie CKE - wnioski i rekomendacje
4. Propozycje pracy z zadaniami

Terminy realizacji:
06-10-2021 w godz. 16.30-18.00

Cena: 30 zł
Udział w szkoleniu pod warunkiem uiszczenia wpłaty na konto
Numer konta bankowego: PKO BP O/Włocławek
55 1020 5170 0000 1102 0106 7305
Liczba godzin: 3
Kierownik formy: Anna Puścińska
Prowadzący: dr Jeannette Słaby